Bamberg - Krippenstadt

Krippenszenerie mit lokalem Bezug in der Maternkapelle

Copyright

Fotograf: Mario Lorenz
© BAMBERG Tourismus & Kongress Service/Verein Bamberger Krippenfreunde

krippe-mit-bamberg-szene_maternkaplle-foto_verein-bamberger-krippenfreunde-mario-lorenz_23-herbergssuche-in-der-domgasse-johann-schramm_bbg_2.jpg
Loading...